Zdarzały się przypadki utraty kontaktów, np. z systemów operacyjnych Android w wyniku działania pola elektromagnetycznego - np. podczas wizyty prezydenta obcego państwa (sprzęt zagłuszający pracę urządzeń radiowych), przy przejściach przez bramki bezieczeństwa. Również spotykaliśmy się z przypadkami utraty danych, swoistego wyparowania kontaktów w wyniku upadku urządzenia. 

Jesteśmy w stanie odzyskać kontakty skasowane, świadomie jak również nieświadomie skasowane z urządzenia. 

Wszystkie operacje związane z odzyskiwaniem kontaktów wiążą się z odczytaniem całej zawartości pamięci wewnętrznej telefonu - zaliczyć należy taką pracę do trudnych, złożonych. 

Galeria